Disclaimer

De glazenwasser in regio Groningen vindt u bij schoonmaakbedrijf Cleanwash Groningen

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.
Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Cleanwash Groningen is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Cleanwash Groningen.

Geen garantie op juistheid

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Cleanwash Groningen te mogen claimen of te veronderstellen.

Cleanwash Groningen streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling.

Cleanwash Groningen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Acquisitie

De op deze website weergegeven contactgegevens zijn niet bedoeld voor acquisitie. Ook het gebruik van het contactformulier voor acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.cleanwashgroningen.nl op deze pagina.

Persoonsgegevens

Als u op een aangegeven e-mailadres, een elektronisch formulier of op andere wijze op onze website reageert, wordt uw e-mailadres, uw naam en uw adres verwerkt. Deze persoonsgegevens worden gebruikt om uw verzoek te behandelen en of uw reactie te beantwoorden. Voor alle verwerkingen van persoonsgegevens geldt, dat alleen de gegevens gebruikt worden die u zelf actief achtergelaten heeft. De gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld of gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor u ze heeft achtergelaten.

 

Contact de glazenwasser in de regio Groningen

Wij reageren zo snel mogelijk op uw offerte- en contactaanvraag.

2 + 8 =

Blauw Bubbels Vierkant Wit

Laat u verrassen!

Wilt u op de hoogte gehouden worden van nieuwsberichten en verrassende kortingen? Schrijf u dan in en ontvang elk kwartaal de nieuwste informatie van schoonmaakbedrijf Cleanwash Groningen.

U heeft zich succesvol ingeschreven!

Share This