Disclaimer

Disclaimer

Op deze pagina vindt u de disclaimer van www.cleanwashgroningen.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Cleanwash Groningen. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Cleanwash Groningen is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Cleanwash Groningen.

Geen garantie op juistheid

Cleanwash Groningen streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande medeling. Cleanwash Groningen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.cleanwashgroningen.nl op deze pagina.

Zoekt u meer informatie?

Over Cleanwash

Wilt u ons beter leren kennen? Lees meer over onze CleanComfort filosofie.

Meer info

Blog

Op de blogpagina kunt u nieuws en interessante artikelen vinden over Cleanwash Groningen en het schoonmaakvak.

Naar de blog

Kennisbank

In de kennisbank staat basiskennis centraal en worden begrippen uit de schoonmaakbranche uitgelegd.

Naar kennisbank